Zamknij

WrˇŠ do AktualnoÂci

2016-07-28

Papie┐ franciszek podrˇ┐uje Golfem Sportsvanem


Pozna˝, 28 lipca 2016 r. - W programie pielgrzymki papie┐a Franciszka do Polski s▒ odwiedziny nie tylko Krakowa i Brzegˇw, w ktˇrych bŕd▒ mia│y miejsce g│ˇwne uroczystoÂci zwi▒zane ze Žwiatowymi Dniami M│odzie┐y, ale rˇwnie┐ Jasnej Gˇry w Czŕstochowie i obozu Auschwitz-Birkenau w OÂwiŕcimiu. Po wojewˇdztwie Ma│opolskim oraz do Czŕstochowy papie┐ Franciszek bŕdzie podrˇ┐owa│ jednym z czterech granatowych Golfˇw Sportsvanˇw. Zgodnie z ┐yczeniem, ktˇre sp│ynŕ│o z Watykanu, auta maj▒ podstawowe wyposa┐enie, wzbogacone jedynie o dywaniki.

K1 POPE, K2 POPE, K3 POPE i K4 POPE - cztery niemal identyczne numery rejestracyjne czterech identycznych Golfˇw Sportsvanˇw to pomys│ ks. Bogdana Korduli, dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Po zako˝czeniu Žwiatowych Dni M│odzie┐y jeden z Golfˇw zostanie wystawiony na sprzeda┐ w aukcji charytatywnej. Fundusze uzyskane z licytacji pos│u┐▒ do zakupu mobilnej kliniki.

Pieni▒dze ze sprzeda┐y Golfa Sportsvana, ktˇrym podczas wizyty w Polsce podrˇ┐uje papie┐ Franciszek, trafi▒ na konto we4charity.com. Cz੠sumy zostanie przeznaczona na zakup mobilnej kliniki, na ktˇr▒ potrzeba a┐ 700 tys. z│. Reszta funduszy uzyskanych z licytacji zostanie wykorzystana na zakup wyposa┐enia domu i magazynu na dary w Brzegach. Aukcja z papieskim Golfem w roli g│ˇwnej rozpocznie siŕ 1-go sierpnia i potrwa do ko˝ca miesi▒ca.

Golf Sportsvan charakteryzuje siŕ przestronnym i wysokim wnŕtrzem oraz - w porˇwnaniu z drogimi limuzynami - skromniejszym wygl▒dem. Papie┐ porusza siŕ autem w podstawowej wersji wyposa┐enia Trendline.

╝rˇd│o: bank prasowy

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn