Zamknij

WrˇŠ do AktualnoÂci

2013-04-11

Marka Volkswagen sprzeda│a w pierwszym kwartale 1,43 mln samochodˇw

"Marka Volkswagen Samochody Osobowe rˇ┐nie rozwija│a siŕ na poszczegˇlnych rynkach. Podczas gdy w Azji i Ameryce Pˇ│nocnej sprzeda┐ nadal ros│a, w innych regionach, jak Europa Zachodnia i Ameryka Po│udniowa mo┐na by│o zauwa┐yŠ tendencjŕ spadkow▒" - wyjaÂni│ we wtorek w Wolfsburgu Christian Klingler, Cz│onek Zarz▒du ds. Sprzeda┐y i Marketingu koncernu Volkswagen i marki Volkswagen Samochody Osobowe.

W Europie marka Volkswagen Samochody Osobowe sprzeda│a w pierwszym kwartale 396.300 aut (I-III 2012: 441.800; -10,3 procent). Na region Europy Zachodniej (bez Niemiec) przypad│o 208.800 sztuk (I-III 2012: 232.600; -10,2 procent). Spadek obserwowany by│ tak┐e na niemieckim rynku, gdzie klienci odebrali 126.500 nowych samochodˇw (I-III 2012: 149.000; -15,1 procent). Wzros│a natomiast sprzeda┐ w Europie Žrodkowej i Wschodniej: sprzedanych zosta│o 61.000 pojazdˇw (I-III 2012: 60.200; + 1,4 procent). W Rosji marka odnotowa│a spadek sprzeda┐y do 35.300 sztuk (I-III 2012: 35.800; - 1,4 procent).

W Polsce od stycznia do marca 2013 roku zarejestrowano 7.137 samochodˇw (I-III 2012: 5.583 szt.; +27,83 procent). Udzia│ w rynku marki Volkswagen w naszym kraju w pierwszym kwartale wyniˇs│ 9,47 procent (I-III 2012: 7,23%). Najwiŕcej w tym okresie zarejestrowano Golfˇw (1.803; +16,62 procent), na drugim miejscu znajduje siŕ Passat (1.333; +24,58 procent), na trzecim Polo (1.218; + 15,89 procent).

W regionie Azji i Pacyfiku sprzeda┐ w marcu wzros│a o 20,9 procent i wynios│a 653.500 samochodˇw (I-III 2012: 540.600). W Chinach (z Hongkongiem) sprzedano w tym okresie 598.100 aut (I-III 2012: 483.400; +23,7 procent). Natomiast w Indiach sprzeda┐ spad│a do 16.600 sztuk (I-III 2012: 20.400; -18,5 procent). W regionie Ameryki Pˇ│nocnej nabywcˇw znalaz│o o 7,3 procent wiŕcej osobowych Volkswagenˇw, ni┐ w ubieg│ym roku, tzn. 145.700 sztuk (I-III 2012: 135.000); z tego 98.200 aut odebrali nowi w│aÂciciele z USA. W regionie Ameryki Po│udniowej wielkoŠ sprzeda┐y spad│a o 7,3 procent do 176.600 pojazdˇw (I-III 2012: 190.500), z tego 131.200 (I-III 2012: 128.600; -5,3 procent) osobowych Volkswagenˇw sprzedanych zosta│o w Brazylii.

╝rˇd│o: bank prasowy

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn