Zamknij

WrˇŠ do AktualnoÂci

2014-11-06

Volkswagen oferuje darmow▒ aktualizacjŕ map

- Aktualizacja systemˇw Discover Pro i Discover Media nawet dwa razy w roku
- Przed│u┐enie okresu bezp│atnej aktualizacji nawigacji
- Aktualizacje dostŕpne na stronie www.volkswagen.de

Klienci Volkswagena mog▒ samodzielnie aktualizowaŠ mapy swojej nawigacji. Darmowa oferta dla systemˇw nawigacyjnych najnowszej generacji zosta│a teraz przed│u┐ona. Systemy te dostŕpne s▒ obecnie w nowym Polo, Golfie, Golfie Sportsvan i Golfie Variancie oraz w nowym Passacie i Passacie Variancie.

Infrastruktura drogowa zmienia siŕ nieustannie, dlatego systemy nawigacyjne musz▒ byŠ regularnie aktualizowane. Bez tych informacji nawigacja mo┐e na przyk│ad nie znale╝Š ulicy na nowym osiedlu.

Dotychczas Volkswagen oferowa│ dla systemˇw Discover Media i Discover Pro bezp│atn▒ aktualizacjŕ oprogramowania nawigacji przez trzy lata od daty odebrania samochodu. Oferta ta zosta│a przed│u┐ona na okres co najmniej piŕciu lat liczonych od zako˝czeniu produkcji tej generacji systemˇw. Zasada ta obowi▒zuje oczywiÂcie tak┐e dla zakupionych wczeÂniej samochodˇw.

Aktualizacjŕ systemu nawigacji klienci mog▒ przeprowadziŠ samodzielnie. Szczegˇ│owa instrukcja dostŕpna jest na stronie www.volkswagen.de w zak│adce "Serwis i akcesoria" - "Technologia / Infotainment". Dane nawigacji bŕd▒ udostŕpniane tam nawet dwa razy w roku.

╝rˇd│o: bank prasowy

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn