Oryginalny dodatek do chłodziwa Volkswagen.Przyjazny dla silnika i środowiska.

Silnik należy chronić przed zamarzaniem, zbyt wysoką temperaturą i korozją. Oryginalny dodatek do chłodziwa Volkswagen zapewnia mu kompleksową ochronę. Zmieszany w odpowiednich proporcjach ze specjalnie przygotowaną wodą, zapobiega zamarzaniu silnika, a także chroni go przed wysoką temperaturą i korozją.

G13 to nowy, przyjazny dla środowiska dodatek do chłodziwa

G13 został stworzony z myślą o powiększającej się liczbie modeli Volkswagena, w tym nowych skomplikowanych silników stopowych. Oryginalny G13 składa się częściowo z gliceryny, która zastąpiła glikol (stosowany w konwencjonalnych dodatkach do chłodziwa). Glikol otrzymuje się z oleju mineralnego, gliceryna pochodzi z materiałów odnawialnych i poddanych recyklingowi. Jest to produkt uboczny, powstający na przykład przy otrzymywaniu biodiesla. A zatem przy produkcji G13 zużywa się znacznie mniej energii, pomaga to ograniczyć emisję CO2 do atmosfery o około 11%. Tak jak poprzednik, płyn G13 ma kolor fioletowy, który podkreśla jego zdolność mieszania się.

Ochrona przed zamarzaniem

Koncentrat chłodziwa zawiera glikol oraz glicerynę, które w temperaturze poniżej 0°C chronią je przed zamarznięciem. W przeciwnym razie chłodziwo zwiększyłoby objętość, co
z kolei spowodowałoby pęknięcie bloku cylindra, głowic cylindra lub układu chłodnicy.

Zapobieganie pienieniu oraz osadzaniu się kamienia kotłowego

Inne dodatki do chłodziw zawierają środki przeciwpianotwórcze (które zapobiegają tworzeniu się piany przy wlewaniu oraz w sytuacjach, gdy chłodziwo krąży w układzie chłodnicy) oraz czynniki maskujące, które neutralizują twardą wodę i tym samym zapobiegają gromadzeniu się osadów kamienia kotłowego.

Chłodzenie silnika

Mimo stosowania smarów, wysoka temperatura towarzysząca spalaniu paliwa i tarciu silnika wystarczy, by zupełnie zniszczyć silnik. Tylko konsekwentnie efektywne chłodziwo silnika, które skutecznie rozprasza wytworzoną wysoką temperaturę, może zapobiec takiemu zdarzeniu.

Ochrona przed korozją

Chłodziwo ma kontakt z wieloma rozmaitymi metalami. Dlatego dodatek do chłodziwa zawiera inhibitory korozji, które powlekają powierzchnię metalu ochronną warstwą. Aby dbać o różne metale używa się kilku inhibitorów. Należy właściwie określić i zastosować stężenie tych substancji oraz towarzyszącą im synergię.

Zgodność materiałów

Przy budowie chłodnicy wykorzystano wiele elementów elastomerowych i polimerowych, takich jak gumowe przewody, uszczelki, obudowy czy zbiorniki wyrównawcze.

Zapobieganie kawitacji

Kawitacja to inaczej gwałtowne wybuchy tworzących się pęcherzyków parowo-gazowych.
W wyniku tego procesu materiały mogą ulegać erozji i w końcu zniszczeniu. Chłodziwo zapobiega tworzeniu się pęcherzyków.
W ramach przeglądów należy regularnie sprawdzać poziom płynu w układzie chłodzenia, gęstość (wycieki) oraz ochronę przed zamarzaniem. Co więcej, należy używać wyłącznie dodatków do chłodziwa zatwierdzonych przez Volkswagena. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika oraz układu chłodzenia pojazdu.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn