Oryginalne sprzęgła Volkswagen. Siła, która napędza.

Naciskanie pedału gazu, ruszanie, zmiana biegu, przyspieszanie... dla kierowcy to żaden wysiłek, dla sprzęgła to mnóstwo pracy. W tym czasie przenosi ono ruch oraz moment obrotowy z silnika do układu przeniesienia napędu przed kolejnym wyłączeniem.
W dodatku wykonuje ten cykl włączania i wyłączania wiele tysięcy razy. Za każdym razem bezbłędnie. To dlatego, że oryginalne sprzęgła Volkswagen są perfekcyjnie zgrane
z samochodami. Dostępne są w ofercie oryginalne części Volkswagen.

Funkcje i cele sprzęgła

Sprzęgło to dające się rozłączać połączenie między silnikiem a skrzynią biegów. W związku z tym musi wykonywać następujące czynności:

  • przeniesienie momentu obrotowego z silnika do skrzyni biegów
  • przerywanie transmisji ciągu z silnika do skrzyni biegów
  • popilnowanie, by ruszanie z miejsca przebiegało gładko i wygodnie, bez gwałtownego zrywania
  • pochłanianie tzw. oscylacji skrętu, które pojawiają się w wale korbowym na skutek biegów jałowych silnika; z pomocą elementu zwilżającego, umieszczonego na zespole płytek sprzęgła, zmniejsza się hałas pochodzący ze skrzyni biegów
  • ochrona części silnika oraz części przenoszących napęd z obciążenia momentu obrotowego

Różne rodzaje skrzyń biegów

Jednotarczowe sprzęgło ze sprężyną tarczową - sprzęgło "normalne" lub "konwencjonalne".
Jednotarczowe sprzęgło ze sprężyną to popularny rodzaj sprzęgła stosowanego
w samochodach osobowych i dostawczych. Składa się ono z obudowy sprzęgła z tarczą dociskową, tarczą sprzęgła z wykładziną oraz wyprzęgnika i łożyska zwalniacza.
Po włączeniu wykładzina tarczy sprzęgła jest uciskana przez nacisk płytki na powierzchnię tarcia koła zamachowego, w wyniku czego moment obrotowy silnika jest spójnie przenoszony do skrzyni biegów.
Po wyłączeniu łożysko zwalniacza zwalnia trakcję. Tymczasem tarcza dociskowa sprzęgła jest oddzielana od tarczy sprzęgła.
Ten konwencjonalny mechanizm sprzęgła ma prostą budowę, wymaga niewielkiej siły
i ma stałą prędkość obrotową. W miarę zużywania się wykładziny tarczy nie może się ona sama nastawiać.

Sprzęgło SAC

SAC - angielski skrót oznaczający sprzęgło samonastawne, dokonuje automatycznej rekalibracji w miarę zużywania się wykładziny tarczy. Tym samym ma zdecydowaną przewagę nad jednotarczowym sprzęgłem ze sprężyną. Docisk zestyku, docisk pedału oraz zwolnienia nie zmieniają się w długim procesie zużycia materiału.
Sprzęgło SAC składa się z osłony sprzęgła, tarczy dociskowej, sprężynowego pierścienia nastawczego, sprężyny tarczowej oraz czujnikowej sprężyny płytkowej.
Jego budowa opiera się na funkcji samonastawczej. Umocowanie tarczy nie jest stałe jak
w przypadku jednotarczowego sprzęgła ze sprężyną, lecz tarcza może być zmiennie obracana przez czujnikową sprężynę płytkową oraz pierścień nastawczy.
Dlatego w miarę zużywania się wykładziny tarcza dociskowa sprzęgła jest naciskana
w kierunku koła zamachowego. W ten sposób mechanizm sprzęgła nastawia się
w zależności od zużycia. Sprzęgło SAC stosuje się w niektórych najpopularniejszych modelach VW, np. Golf GTI oraz Golf R.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn