Zamknij

Atrakcyjna oferta zosta│a przygotowana we wspˇ│pracy z Volkswagen Financial Services.

Volkswagen Financial Services dostarcza rozwi▒zania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen, na 51 rynkach Âwiata. Pod jedn▒ mark▒ oferowane s▒ us│ugi finansowe zwi▒zane z zakupem i eksploatacj▒ samochodˇw dla Klientˇw indywidualnych, Klientˇw biznesowych oraz ubezpieczenia i bankowoŠ elektroniczna.

Volkswagen Financial Services dzia│aj▒c przez wyspecjalizowane spˇ│ki przygotowuje unikalne oferty finansowe dla ka┐dej z marek samochodowych koncernu Volkswagen.

Ka┐da oferta uwzglŕdnia rˇ┐norodne aspiracje, potrzeby i gusta Klientˇw w zakresie wyboru modelu.

Bardzo wa┐nym elementem jest mobilnoŠ - │▒czy ona dynamicznie zmieniaj▒ce siŕ potrzeby Klientˇw i przysz│e kierunki rozwoju rynku. To doskona│y maria┐ us│ug i produktˇw finansowych z tradycyjnym biznesem motoryzacyjnym.

Volkswagen Financial Services │▒czy w Polsce
trzy spˇ│ki:

Us│ugi bankowe

Us│ugi bankowe

Przejd╝ do serwisu
Leasing i mobilnoŠ

Leasing i mobilnoŠ

Przejd╝ do serwisu
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Przejd╝ do serwisu
Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn