Centrum Flotowe Volkswagen

Iwona Bąk-Lisewska
Kierownik Centrum Sprzedaży Flotowej

tel. kom.: 782 860 108

iwona.bak-lisewska@krotoskicichy.com
Magdalena Lenartowicz
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom.: 785 503 905

magdalena.lenartowicz@krotoskicichy.com
Tomasz Pierścieniewski
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom.: 782 991 663

tomasz.pierscieniewski@krotoskicichy.com
Robert Pęconek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom.: 785 502 790

robert.peconek@krotoskicichy.com
Artur Kisiel
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom.: 504 061 423

artur.kisiel@krotoskicichy.com
Dorota Simińska
Specjalista ds. Administracji Działu Floty

tel. kom.: 785 565 746

dorota.siminska@krotoskicichy.com
Łukasz Kryczka
Kierownik ds. Obsługi Klientów Strategicznych

tel. kom.: 885 985 354

lukasz.kryczka@krotoskicichy.com
Paweł Rajewski
Kierownik Sprzedaży Klienci Strategiczni

tel. kom.: 785 507 994

pawel.rajewski@krotoskicichy.com
Sylwia Mróz
Administrator Sprzedaży Flotowej

tel. kom.: 885 556 521

sylwia.mroz@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn