Zamknij

Centrum Flotowe Volkswagen

Pawe Rajewski
Kierownik Sprzeday Klienci Strategiczni

tel. kom.: 785 507 994

pawe.rajewski@krotoskicichy.com
ukasz Ciesielski
Modszy Sprzedawca Flotowy

tel. kom.: 723 723 094

lukasz.ciesielski@krotoskicichy.com

"1. Administratorem Pastwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzib w odzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000304253, (dalej take jako Spka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 d, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe s przetwarzane w celach realizacji czynnoci przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamwionej informacji w temacie towarw i usug. Podstaw przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwyke przekazane w drodze kontaktu dla celw udzielenia zamwionej informacji, np. imi, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbdne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe bd przetwarzane do momentu odstpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upywu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszcze z umowy plus 6 miesicy (do chwili wyganicia prawdopodobiestwa roszcze).

6. Osoba, ktrej dane osobowe s przetwarzane ma prawo dostpu do danych, ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeeniem, e prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wycznie danych przetwarzanych w sposb wycznie zautomatyzowany.

7. Osoba, ktrej dane osobowe s przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do waciwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemono podjcia czynnoci w celu zawarcia umowy."

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn
x