Serwis Blacharsko-Lakierniczy

Mariusz Szymaniak
Kierownik Serwisu

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 669 964 429

mariusz.szymaniak@krotoskicichy.com
Artur Adamiak
Z-ca kierownika Serwisu

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 669 969 066

artur.adamiak@krotoskicichy.com
Damian Pogorzelski
Asystent Serwisu

tel.: 22 729 87 77

damian.pogorzelski@krotoskicichy.com
Artur Wielogórski
Mistrz Serwisu

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 691 200 447

artur.wielogorski@krotoskicichy.com
Mateusz Piątek
Doradca Serwisu

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 661 860 095

mateusz.piatek@krotoskicichy.com
Jakub Szymaniak
Specjalista ds. Likwidacji Szkód

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 784 007 428

jakub.szymaniak@krotoskicichy.com


1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn