Serwis

Autoryzowany Serwis Volkswagen - Nadarzyn k. Warszawy

Al. Katowicka 83
05-830 Nadarzyn

tel.: +48 22 729 87 77
serwis.nadarzyn@krotoskicichy.com

Marta Szymanowska
Asystentka Serwisu

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 785 501 677

marta.szymanowska@krotoskicichy.com
Aleksandra Janeczek
Asystentka Serwisu

tel.: 22 729 87 77

aleksandra.janeczek@krotoskicichy.com
Bartosz Domaradzki
Doradca Serwisu

tel.: 22 729 87 88

tel. kom.: 785 501 677

bartosz.domaradzki@krotoskicichy.com
Andrzej Dulkowski
Doradca Serwisowy

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 504 061 419

andrzej.dulkowski@krotoskicichy.com
Maciej Daszkowski
Doradca Serwisowy

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 785 506 860

maciej.daszowski@krotoskicichy.com
Filip Kamiński
Kierownik Warsztatu

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 785 501 704

serwis.nadarzyn@krotoskicichy.com
Elwira Gogo-Rosłoniec
Kierownik Serwisu

tel.: 22 729 87 77

serwis.nadarzyn@krotoskicichy.com
Michał Gauze
Kierownik Warsztatu

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 785 505 048

michal.gauze@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn