Serwis

Autoryzowany Serwis Volkswagen - Wolica k. Warszawy

Al. Katowicka 43
05-830 Wolica

tel.: +48 22 730 85 00
serwis.wolica@krotoskicichy.com

Patrycja Karpińska
Asystentka Serwisu Audi

tel.: 22 730 85 11/12

tel. kom.: 666 892 424

serwis.wolica@krotoskicichy.com
Mateusz Dąbrowski
Asystent Serwisu

tel.: 22 730 85 11/12

serwis.wolica@krotoskicichy.com
Bartłomiej Ostrowski
Doradca Serwisu

tel. kom.: 785 503 786

serwis.wolica@krotoskicichy.com
Mariusz Tyborowski
Doradca Serwisowy

tel.: 22 730 85 24

tel. kom.: 785 505 447

serwis.wolica@krotoskicichy.com
Piotr Kuszyński
Doradca Serwisowy

tel.: 22 730 85 17

tel. kom.: 785 505 419

serwis.wolica@krotoskicichy.com
Jarosław Listos
Doradca Serwisowy

tel.: 22 730 85 33

tel. kom.: 666 892 930

serwis.wolica@krotoskicichy.com
Paweł Lesiak
Kierownik Warsztatu

tel.: 22 730 85 60

tel. kom.: 797 025 031

serwis.wolica@krotoskicichy.com
Jarosław Nikodymczuk
Z-ca Kierownika Serwisu

tel. kom.: 785 504 238

serwis.wolica@krotoskicichy.com
Michał Filipowicz
Kierownik Serwisu

tel.: 22 730 85 00

tel. kom.: 666 892 456

serwis.wolica@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn