Sprzedaż Samochodów Osobowych Volkswagen

Michał Próchniewski
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 504 061 418

michal.prochniewski@krotoskicichy.com
Krzysztof Masic
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 785 502 990

krzysztof.masic@krotoskicichy.com
Iwona Czarnecka
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 22 729 87 78

tel. kom.: 512 364 059

iwona.czarnecka@krotoskicichy.com
Michał Wagner
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 785 503 085

michal.wagner@krotoskicichy.com
Natalia Siarniak
Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 666 892 221

natalia.siarniak@krotoskicichy.com
Karolina Chraniuk
Asystentka działu handlowego

tel.: 22 729 87 77

recepcja.vw@krotoskicichy.com
Klaudia Strzeżek
Asystentka działu handlowego

tel.: 22 729 87 77

recepcja.vw@krotoskicichy.com
Paulina Mews
Administrator sprzedaży

tel.: 22 729 87 77

paulina.mews@krotoskicichy.com
Tomasz Łyszkowski
Kierownik Sprzedaży

tel.: 22 729 87 77

tomasz.lyszkowski@krotoskicichy.com
Paweł Kozłowski
Z-ca Kierownika Sprzedaży

tel.: 22 729 87 77

tel. kom.: 785 230 508

pawel.kozlowski@krotoskicichy.com

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze kontaktu jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, w tym w drodze udzielania zamówionej informacji w temacie towarów i usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. Kategorie danych: przetwarzamy dane zwykłe przekazane w drodze kontaktu dla celów udzielenia zamówionej informacji, np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne niezbędne do realizacji informacji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy lub w przypadku zawarcia umowy - do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn