Wakacyjne
czyszczenie magazynw

Dowiedz si wicej!

Wyraam zgod na wykorzystanie przez Krotoski - Cichy sp. z o. o. sp. k. (KRS: 0000304253) numeru telefonu dla celw przekazania informacji handlowej. Podanie moich danych osobowych byo dobrowolne i wiadome. Poinformowano mnie o przysugujcych mi prawach, w szczeglnoci o prawie cofnicia zgody w kadym czasie, bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W ramach zgody moemy podj z Pani / Panem kontakt w formie poczenia telefonicznego, wiadomoci tekstowej lub/i multimedialnej.

Wyraam zgod na otrzymywanie drog elektroniczn na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych od Krotoski - Cichy sp. z o. o. sp. k. (KRS: 0000304253). Podanie moich danych osobowych byo dobrowolne i wiadome. Poinformowano mnie o przysugujcych mi prawach, w szczeglnoci o prawie cofnicia zgody w kadym czasie, bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W ramach zgody moemy przesa do Pani / Pana drog elektroniczn ofert produktow w zakresie dziaalnoci dealerskiej oraz dziaalnoci agenta ubezpieczeniowego.

Prosimy o potwierdzenie zapoznania si z ponisz informacj:
1. Administratorem Pastwa danych osobowych zebranych w drodze powyszego formularza jest Krotoski Cichy Sp. z o.o. z siedzib w odzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000304253, (dalej take jako Spka).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 d, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

3. Wskazane wyej dane osobowe s przetwarzane w celu przygotowania i prezentacji oferty handlowej. Przetwarzanie odbywa si w oparciu o Pani/Pana zgod.

4. Dane osobowe bd przetwarzane do momentu odwoania zgody.

5. Kategorie odbiorcw danych osobowych:
- podmioty wykonujce na rzecz Spki zadania zwizane z administrowaniem strony internetowej; podmioty wykonujce na rzecz Spki zadania zwizane z administrowaniem systemami teleinformatycznymi.
- podmioty realizujce dla Spki okrelone czynnoci marketingowe, np. agencja reklamowa, organizator eventu, callcenter.
6. Osoba, ktrej dane osobowe s przetwarzane ma prawo dostpu do danych, ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeeniem, e prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wycznie danych przetwarzanych w sposb wycznie zautomatyzowany.

7. Osoba, ktrej dane osobowe s przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do waciwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych uniemoliwi przekazanie oferty handlowej.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn