Zamknij

Pomoc drogowa Volkswagen

Jeste w podrˇ┐y swoim Volkswagenem i nagle przytrafia siŕ Tobie awaria* lub wypadek? Nie martw siŕ, pomo┐emy. Po prostu zadzwo˝ po prostu na bezp│atn▒ infoliniŕ Pomocy drogowej Volkswagen: 800 61 89 89, (800 61VWVW) i popro o pomoc. Obojŕtnie gdzie bŕdziesz, szybko zatroszczymy siŕ o Twˇj samochˇd i naprawimy go, je┐eli to bŕdzie mo┐liwe nawet od razu na miejscu. JesteÂmy do Twojej dyspozycji przez siedem dni w tygodniu.

Co mo┐emy dla Ciebie zrobiŠ:
Nasze us│ugi s▒ tak zrˇ┐nicowane, jak nieprzewidziane wypadki, ktˇre zawsze i ka┐demu mog▒ siŕ zdarzyŠ. Obojŕtnie, jaki masz problem z samochodem - zrobimy, co konieczne - przyÂlemy pomoc drogow▒, a w razie potrzeby udostŕpnimy tak┐e samochˇd zastŕpczy.

* brak mo┐liwoÂci kontynuowania jazdy z powodu usterki technicznej.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn