Zamknij

Serwis klimatyzacji

Brak Âwie┐ego powietrza powoduje zmŕczenie i sennoŠ, a to mo┐e byŠ niebezpieczne, gdy siedzisz za kierownic▒. Wa┐na informacja dla wszystkich kierowcˇw: klimatyzacja samochodu musi byŠ regularnie konserwowana, aby mog│a prawid│owo pracowaŠ i dawaŠ po┐▒dany efekt.

Podczas eksploatacji kurz, sˇl do posypywania ulic, owady, py│ki itp. mog▒ powodowaŠ obni┐enie sprawnoÂci dzia│ania klimatyzacji.

Atrakcyjna cena
Partner serwisowy Volkswagena oferuje atrakcyjn▒ cenowo kontrolŕ klimatyzacji. Sprawdzany jest ca│y uk│ad: zbiornik wody, filtr py│kˇw, parownik, elektronika, mechanika, Ârodek ch│odz▒cy i inne rzeczy. Przegl▒d ko˝czy siŕ jazd▒ prˇbn▒.
Najlepszym momentem na kontrolŕ klimatyzacji jest wiosna, gdy z samochodu i tak trzeba usun▒Š Âlady zimy. Ale naturalnie mo┐na przyjechaŠ do serwisu Volkswagena na kontrolŕ o ka┐dej porze roku.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn