Zamknij

Volkswagen Castrol Cup

Volkswagen Racing Polska oraz Volkswagen Group Polska wraz z firm▒ Castrol stworzy│y now▒ seriŕ wyÂcigˇw - Volkswagen Castrol Cup. Zawody rozgrywane bŕd▒ w Polsce, Czechach, Austrii, na Wŕgrzech i S│owacji. Cykl planowany jest na co najmniej 3 sezony.

W tym roku zaplanowano 7 rund, w trakcie ktˇrych rozegranych zostanie 14 wyÂcigˇw. Wstŕpny terminarz przedstawia siŕ nastŕpuj▒co:

Runda, Polska - Tor Pozna˝, 12-13.04.2013
Runda, S│owacja - Slovakia Ring, 26-28.04.2013
Runda, Republika Czeska - Autodrom Brno, 17-18.05.2013
Runda, Polska - Tor Pozna˝, 21-22.06.2013
Runda, Austria - Red Bull Ring, 24-25.08.2013
Runda, Wŕgry - Hungaroring, 20-21.09.2013
Runda, Polska - Tor Pozna˝, 04-05.10.2013

Zawodnicy rywalizuj▒ w specjalnie przygotowanych Volkswagenach Golfach GTI. Specyfikacja samochodˇw zosta│a dopracowana we wspˇ│pracy z Volkswagen R GmbH oraz Volkswagen Motorsport, dzia│ami Volkswagena zajmuj▒cymi siŕ samochodami sportowymi.

Samochˇd wyposa┐ono w silnik 2.0 TSI o mocy 260 KM. Dodatkowy smak rywalizacji doda system Push-to-Pass, po ktˇrego aktywowaniu, na kilkanaÂcie sekund o dodatkowe 50 KM zwiŕkszona zostanie moc silnika. Bŕdzie go mo┐na u┐yŠ od kilku do kilkunastu razy podczas wyÂcigu (w zale┐noÂci od toru). Ponadto samochody wyposa┐one zostan▒ w nowe zawieszenie i inne elementy dostosowuj▒ce je do ekstremalnego Âcigania po torze wyÂcigowym.

IloŠ zawodnikˇw zosta│a ustalona na 24 osoby. Kilka tygodni przed pierwsz▒ eliminacj▒, zawodnicy wziŕli udzia│ w specjalnym szkoleniu zwi▒zanym z technik▒ jazdy oraz korzystaniem z urz▒dze˝ telemetrii.

Nagrod▒ g│ˇwn▒ dla zwyciŕzcy pucharu jest Volkswagen Golf 7 i Ârodki finansowe przeznaczone na dalszy rozwˇj kariery.

Szczegˇ│owe informacje dostŕpne s▒ na stronie www.volkswagencastrolcup.pl.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn