Zamknij

WartoÂci.

Volkswagen to ponadczasowe wartoÂci, z ktˇrych nadrzŕdn▒ jest zadowolenie Klienta. Wybieraj▒c nasz▒ markŕ, zyskujesz najlepszej jakoÂci samochody i niezawodnoŠ. JesteÂmy prekursorami wielu technicznych rozwi▒za˝ i liderami innowacyjnych technologii. Dlatego nasza marka to presti┐ dla Twojej firmy.

Najwa┐niejsza dla nas jest myÂl o tym, ┐e dajemy ludziom radoŠ z bezpiecznej i komfortowej jazdy. W pe│ni dopracowana technika, najlepsze osi▒gi, Âwietny design to rˇwnie┐ kwestie, ktˇre s▒ dla nas istotne w codziennych d▒┐eniach do idea│u.

Volkswagen to:

  • BezawaryjnoŠ - nasze samochody d│ugo zachowuj▒ sprawnoŠ i pozwalaj▒ ograniczyŠ koszty napraw.
  • Bezpiecze˝stwo - nieustannie testujemy nasze modele pod wzglŕdem bezpiecze˝stwa. Rozwi▒zania i systemy, ktˇre maj▒ na nie wp│ywaŠ, sprawdzaj▒ siŕ wzorowo nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
  • JakoŠ - ka┐dy element w naszych autach jest dopracowany w najdrobniejszych szczegˇ│ach. JesteÂmy perfekcjonistami.
  • Ekonomia - nieustannie pracujemy nad obni┐eniem kosztˇw u┐ytkowania naszych samochodˇw, ograniczaj▒c spalanie. Dziŕki temu Twoja firma mo┐e ograniczaŠ swoje koszty.
  • Ekologia - wci▒┐ staramy siŕ niwelowaŠ szkodliwy wp│yw naszych samochodˇw na Ârodowisko. Wszystko po to, by obni┐aŠ nie tylko Twoje koszty eksploatacji, ale te┐ minimalizowaŠ cenŕ, jak▒ p│aci nasza planeta za nasz komfort.
Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn