Zamknij

Finansowanie zakupu.

Wieloletnie, miŕdzynarodowe doÂwiadczenie pozwala nam skutecznie i kompleksowo tworzyŠ rozwi▒zania finansowe dla firm. Indywidualne podejÂcie do profilu dzia│alnoÂci ka┐dego Klienta i ich potrzeb sprawia, ┐e idealnie spe│niamy oczekiwania naszych partnerˇw biznesowych. Wiemy, co jest najistotniejsze w prowadzeniu firmy, dlatego mo┐emy przygotowaŠ us│ugi dedykowane specjalnie dla biznesu.

Nasza oferta jest przeznaczona nie tylko dla Klientˇw korporacyjnych, ale tak┐e dla ma│ych i Ârednich przedsiŕbiorstw, ktˇre w swojej dzia│alnoÂci doceniaj▒ jakoŠ i niskie koszty utrzymania floty. Wspˇ│pracujemy z mark▒ Volkswagen Leasing Polska, dziŕki czemu mo┐emy wspieraŠ Twoj▒ firmŕ rzeczowo i kompleksowo.

W zakresie finansowania samochodˇw firmowych oferujemy:

Sprawd╝, ile mo┐esz zyskaŠ, decyduj▒c siŕ na zakup marki Volkswagen. Zyskujesz mo┐liwoŠ wyboru z ca│ej gamy modeli, w rˇ┐nych konfiguracjach i z bogatym wyposa┐eniem. Tak, by perfekcyjnie dopasowaŠ Volkswagena do swoich potrzeb.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn