Zamknij

D│ugotrwa│e korzyÂci.

Volkswagen oferuje Pa˝stwu nowoczesn▒ technologiŕ, przysz│oÂciowy design, doskona│▒ jakoŠ i najwy┐szy poziom serwisu. Wyj▒tkow▒ ofert▒ jest Volkswagen Safe+. Program ten jest konsekwentnym przed│u┐eniem ochrony samochodu po up│ywie dwuletniej Gwarancji Volkswagena. Czytelny i │atwy do skalkulowania. Dla wszystkich modeli.

Szczegˇ│y produktu Je┐eli przy zakupie nowego samochodu zamˇwi▒ Pa˝stwo Volkswagen Safe+ jako wyposa┐enie dodatkowe, otrzymaj▒ Pa˝stwo 100% ochronŕ przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy nawet do 3 lat po up│ywie dwuletniej Gwarancji Volkswagena. I to w sposˇb dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Kombinacje okresu i przebiegu objŕtego przez Volkswagen Safe+:

Lata Maks. przebieg (km)
2+1 30 000
60 000
90 000
2+2 40 000
80 000
120 000
2+3 50 000
100 000
150 000

*1 Obowi▒zuje dla wszystkich modeli Volkswagena, wariantˇw i typˇw silnika.

Zalety.

  • Gwarantowane przez producenta przed│u┐enie ochrony samochodu po up│ywie dwuletniej Gwarancji Volkswagena w dobrej cenie
  • Pe│en zakres Âwiadcze˝, bez wyj▒tkˇw
  • Naprawy z wykorzystaniem oryginalnych czŕÂci u wszystkich Partnerˇw Serwisowych Volkswagen w ca│ej Europie
  • Wy┐sza wartoŠ samochodu przy odsprzeda┐y dziŕki przywi▒zaniu Volkswagen Safe+ do samochodu
  • Rˇ┐norodne mo┐liwoÂci kombinacji okresu i przebiegu objŕtego ochron▒

Prosta i szybka realizacja
Wystarczy zamˇwiŠ Volkswagen Safe+ przy zakupie nowego samochodu jako element wyposa┐enia i ju┐ s▒ Pa˝stwo chronieni nawet przez 5 lat przed nieoczekiwanymi kosztami naprawy. Ceny Volkswagen Safe+ podane s▒ w konfiguratorze samochodˇw lub w cennikach.

W przypadku koniecznoÂci skorzystania z Volkswagen Safe+, wystarczy przyprowadziŠ samochˇd do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Zadbamy o naprawŕ Pa˝stwa samochodu bez ┐adnych dodatkowych kosztˇw z Pa˝stwa strony.

Wiŕcej informacji o Volkswagen Safe+ udziel▒ Pa˝stwu nasi Doradcy Serwisowi VW.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn