Zamknij

Gwarantowany rabat.

W Volkswagenie szczegˇlnie doceniamy zaufanie i lojalnoŠ Klientˇw. Dlatego proponujemy formu│ŕ, w ktˇrej ka┐dy Klient flotowy jest uprawniony do rabatu. Jego wysokoŠ jest zale┐na od historii Klienta i liczby zakupionych samochodˇw. Rabaty s▒ ustalane indywidualnie i dostosowywane do predyspozycji ka┐dego naszego partnera biznesowego.

Nasz doradca flotowy pomo┐e Ci dobraŠ odpowiedni produkt i uzyskaŠ preferencyjne warunki zakupu. Skontaktuj siŕ z nim ju┐ teraz. Zobacz, ile mo┐e zyskaŠ Twoja firma, wybieraj▒c Volkswagena.

JeÂli reprezentujesz wybrane grupy zawodowe i posiadasz dyplom: lekarza, farmaceuty, prawnika, lekarza weterynarii, architekta, geodety koniecznie sprawd╝ ofertŕ specjaln▒, dedykowan▒ swojemu zawodowi.

Grupa Krotoski-Cichy Nadarzyn